Privacy Policy

Privacyverklaring

Ammerbikes heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen Ammerbikes met persoonlijke informatie omgaan. Het betreft hier de volgende website: www.ammerbikes.nl


Vertrouwelijk

Alle gegevens die door Ammerbikes worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die u aan Ammerbikes geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Ammerbikes verzamelt NAW gegevens. Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Ammerbikes is het op maat kunnen leveren van diensten en het soepel laten verlopen van transacties.

 

Registratieformulieren

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien. Ammerbikes gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.


Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

 

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Cookies uitzetten

Het is mogelijk om cookies (gedeeltelijk) te weigeren. Hoe u dit kunt doen, vindt u in de handleiding van uw webbrowser (bijv. Internet Exporer, Mozilla Firefox of Google Chrome). Echter, is het wel mogelijk dat onze website slechter werkt of deels onbruikbaar voor u wordt. Let op! Door het uitschakelen van cookies kunt u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken.

Daarnaast kunt u de registratie van deze cookies door de computer verhinderen door uw browser zodanig te configureren. Lees hier hoe u de toestemming voor cookies aanpast in Internet ExplorerFirefoxGoogle Chrome en Safari.Verwijderen/Wijzigen

Ammerbikes zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database wijzigen of verwijderen. Indien U nog vragen heeft over deze privacy verklaring of de site van Ammerbikes, dan kunt u contact met opnemen met:


Ammerbikes BV

Architronlaan 2-61 (per 1 Augustus 2018)
5321 JJ Hedel
info@ammerbikesl.nl

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

De webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

De uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;

Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

 

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.